Klub mladých čtenářů na BAKALCE

Klub mladých čtenářů na BAKALCE

Děti navštěvující kroužek při ŠD "Klub mladých čtenářů na BAKALCE",
vytvořily ČTENÁŘSKÉ DENÍKY, kde krátce popsaly děj knížky a nakreslily
krásné ilustrace.