Jak se Singapurské školství staví k sociálním sítím?

Jak se Singapurské školství staví k sociálním sítím?

Tianrui Zhang je studentem singapurské univerzity. Naši žáci měli možnost si s ním anglicky popovídat v rámci pondělní hodiny informatiky. V první části hodiny nám představil Singapur. Poté se soustředil na přístup singapurských studentů k sociálním sítím. Toto téma je aktuální i v rámci naší výuky na Bakalce a během konverzace s Tianrui zazněly zajímavé informace o výhodách, nevýhodách a rizicích pohybu studentů na sociálních sítích. Zmínil zejména Facebook, Instagram a Snapchat.

Zjistili jsme, že u nás i v Sinagapuru řešíme podobné problémy a rizika. Žáky zaujal zejména popis vysokorychlostního přístupu k internetu a úroveň nastavených služeb v rámci ICT na půdě univerzity.

Debatu budeme opakovat v průběhu týdne i s jinými skupinami a třídami.