Hovorové hodiny s hodnocením prospěchu a chování za 2. pololetí a přednáška pro rodiče

Hovorové hodiny s hodnocením prospěchu a chování za 2. pololetí a přednáška pro rodiče

Vážení rodiče, hovorové hodiny s vyučujícícmi s průběžným hodnocením prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2015/2016 proběhnou v pondělí 30. 5. 2016 od 17:00 do 18:30.

Od 18:00 hodin máte možnost navštívit přednášku o nebezpečích kyberšikany a úskalích zneužívání internetu a sociálních sítí žáky. Přednášku povedou odborníci z Odboru prevence Městské policie Brno a proběhne v jídelně školy. Po skončení bude dán prostor pro dotazy a diskusi na toto aktuální téma.