Atletická olympiáda ŠD

Atletická olympiáda ŠD

V pátek 20.5. 2016 proběhla na školním hřišti atletická olympiáda ŠD.
Soutěžilo se ve třech disciplínách: skok z místa do dálky, hod tenisovým míčkem a běh.
Z prvních až pátých ročníků se zúčastnilo kolem sedmdesáti dětí.
Díky krásnému počasí, sportovnímu duchu všech zúčastněných i závěrečné
sladké odměně jsme si soutěžní odpoledne pěkně užili.

 

Výsledky:

1. ročník – dívky

1. místo Karolína Výtisková

2. místo Zuzana Mášová

3. místo Týna Hamerská

 

1. ročník – chlapci 

1. místo Lukáš Sýkora

2. místo Andrej Musil

3. místo Martin Tardon

 

2. ročník – dívky
 
1. místo Tereza Kafková

2. místo Laura Coufalová

3. místo Barbora Brožová

 

2. ročník – chlapci

1. místo Štěpán Matoušek

2. místo Boris Pozdenkov

3. místo Tadeáš Novotný

 

3. – 5. ročník – dívky

1. místo Lucie Havelková

2. místo Tereza Prokopová

3. místo Markéta Daňková

 

3. – 5. ročník – chlapci 

1. místo Jaroslav Moravec

2. místo Jonáš Kostka

3. místo Michal Kunovský