Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

 

5. února

Dnešního zasedání žákovského parlamentu se zúčastnili zástupci všech tříd.

Program:

  1. Foorbalový turnaj - dohrávají se skupiny – sedmáci a osmáci s deváťáky.

  2. Sběr víček – se uskuteční v úterý 3. 3. 2015  o velké přestávce ve vestibulu školy. Víčka musí být v taškách, které se dají pověsit. Každá taška musí být označena jménem třídy.

  3. Piškvorky (pořádá IX. B) – turnaj vypukne po jarních prázdninách, o velké přestávce v úterý a ve čtvrtek v jazykové učebně.

  4.  Smyslová olympiáda (pořádá VII. C)  - duben

-         soutěží dvojice, která si může pomáhat

-         soutěž proběhne o velkých přestávkách v jazykové učebně

Disciplíny:

-         šestý smysl

-         chuť – ovoce a zelenina

-         čich – koření

-         sluch – zvuky z nahrávky

-         hmat – předměty v nádobách

-         starožitnosti – hádání, k čemu sloužily

-         „kimovka“ – zapamatování si předmětů

-         rozdíly – porovnat obrázky

-         odhad – např. počet stránek v knize, vzdálenost apod.

-         znalosti – písničky, stavby, lidé.

5.     Taneční soutěž – Bakalka má talent (pořádá VII.B) - květen

-         doba písničky 2 – 4 minuty

-         zúčastní se alespoň 5 žáků ze třídy, mezi nimi musí být jeden chlapec  

-         tanec může být jakýkoliv

6.     Opětovné upozornění ohledně čmárání na toaletách.