Žáci Bakalky na víkendovkách s Barvínkem

Žáci Bakalky na víkendovkách s Barvínkem

14. 4. 2010

Od počátku roku 2009 se žáci naší školy zúčastňují  víkendových akcí s Občanským sdružením Barvínek, které se uskutečňují téměř každý měsíc školního roku. Těchto akcí se z Bakalky pravidelně účastní 10 – 15 žáků od druhé do šesté třídy a neustále se objevují noví zájemci. Dále s námi spolupracují i bývalí žáci naší školy, kteří z pátého ročníku odešli na víceletá gymnázia.

Občanské sdružení Barvínek vzniklo v obci Podomí v roce 1997 s cílem podpořit rozvoj regionu Drahanské vrchoviny. S novými lidmi postupně přicházely také nové oblasti zájmu. Kromě podpory udržitelného rozvoje regionu, snahy o budování vztahu k životnímu prostředí, ochrany přírody ve formě péče o přírodovědně unikátní oblasti v okolí (PR Studnické louky, PP U Žlíbku a další) se činnost Barvínku zaměřuje také na volnočasové aktivity a mimoškolní výchovu dětí a mládeže. Tyto akce Barvínek podporuje jak personálně, tak i materiálně, a na řadu akcí jsou také čerpány dotace a granty ze státních a evropských fondů.

Poté, kdy se v Barvínku sešla skupina lidí se stejným nadšením pro outdoorové aktivity, vznikla myšlenka nabídnout je i dětem a mládeži jako alternativu k „počítačovému“ a „televiznímu“ životnímu stylu. V roce 2009 jsme tedy rozjeli cyklus Skotačiny, který si dal za úkol představit pestrost naší outdoorové činnosti dětem a přitáhnout je k tomuto tématu. Díky finanční podpoře z projektu MŠMT jsme mohli doplnit potřebný materiál a akce byly finančně dostupné pro všechny zájemce. Cyklus se skládal z víkendovek, kde každá z nich byla vždy zaměřena na jednu z oblastí outdooru, kterými se zabýváme. V rámci získání většího přehledu o jednotlivých oblastech jsme každou akci začali besedou na dané téma, promítáním filmů a fotek. Důležitou částí byla také pravidelně opakovaná zdravověda, vždy s důrazem na specifika konkrétní činnosti.

V roce 2009 proběhlo celkem šest akcí. Začali jsme běžkováním na Vysočině, pokračovali jsme v jeskyních v Moravském krasu. Poté následovala víkendovka Survival (přežití) zaměřená na zásady pobytu v přírodě. V květnu jsme pak pokračovali Skotačinami na vodě na řece Moravě a po prázdninové odmlce jsme zdolali nejvyšší horu České republiky. Celý cyklus pak uzavřela víkendovka nazvaná Kola nekola, kde nám původní záměr překazilo chladné počasí a museli jsme šlapat po svých.

Fyzická i psychická náročnost akcí byla vyvážena nevšedními zážitky s kamarády, získanými zkušenostmi a poznáním nových činností a lidí.

Protože reakce od dětí i jejich rodičů nás přesvědčily, že o tyto akce je zájem a mají smysl, rozhodli jsme se pokračovat i v roce 2010. V tomto roce tedy již probíhají Skotačiny II, což je cyklus podobných, ne však stejných víkendovek jako v loňském roce, kde jsou jednotlivé akce spojeny vždy s určitou fází pomyslné Cesty kolem světa. Za rok tak projdeme ze Sibiře přes Himalájské vrcholy, přeplujeme oceány, objevíme zaniklé národy Jižní Ameriky a dozvíme se něco o jeskyních na Yucatánu. Na připravovaných akcích rádi uvidíme nové účastníky, jakož i skalní příznivce. Akce jsou určeny pro děti ve věku od 10 let, ale přidat se může každý, kdo má chuť a odvahu.

Nejbližší připravovaná víkendovka proběhne 30.4. – 2.5.2010 a nese název Himaláje.

Bližší informace o Barvínku a jeho akcích najdete www.barvinek.net nebo pří

 

mo v jeho outdoorové sekci na http://outdoor.barvinek.net.

Petra Tomanová - učitelka ZŠ Bakalka, člen Barvínku a spoluorganizátor víkendovek cyklu Skotačin