Výtvarné studio Bakalky

Výtvarné studio Bakalky

Dobrý den, milí rodiče.

Chcete, aby Vaše děti mohly rozvíjet své aktivity ve výtvarném studiu?

Výtvarné studio Bakalky:

- děti se seznámí s novými výtvarnými technikami, s plošnou, prostorovou, objektovou a akční tvorbou

- pomocí výtvarných her děti získají zručnost a procvičí si techniku ruky

- je pro děti i skvělou relaxací

Studio bude pracovat formou zájmového kroužku ve třech vyučovacích hodinách od 7. 10. 2015 a je nabízeno dětem 1. i 2. stupně ZŠ.

Kroužek je placený, cena za dítě je na každé pololetí 1500 Kč + 100 Kč na výtvarný materiál.

Stačí jen vyplnit přihlášku do kroužku naší školy, kterou si žáci mohou vyzvednout u třídního učitele.

Bližší informace Vám podá a na malé umělce se těší Mgr. Marek Švorčík.

tel: 543426918, mail: svorcik@bakalka.cz

Začínáme již ve středu 7. října 2015 ve 13:45 hod. (13.45 - 15.45)