Testování SCIO

Testování SCIO

Testování SCIO - Stonožka ve  3., 5. a 7. ročnících (testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů) a SCATE -testování z angličtiny v 5.-9. roč. proběhne na naší škole od 10. 4. do 22. 4. 2015.