Recitační soutěž ve ŠD

Recitační soutěž ve ŠD

Ve středu 29. 4. 2015 se ve školní družině konala
RECITAČNÍ SOUTĚŽ "KŘIŠŤÁLOVÁ STUDÁNKA".
Soutěžící si připravili básničky nebo krátké příběhy.
Součástí soutěže bylo vystoupení dětí, které navštěvují
ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK při ŠD.
Děti soutěžily ve 2 kategoriích. V I. kategorii žáci 1. ročníků,
a ve II. kategorii žáci 2., 3., a 4. ročníků.

Výsledky soutěže:
I. kategorie
1. Hana Vernerová 1. B
2. Ondřej Kroupa 1. C
3. Alena Střelická 1. A
Ve II. kategorii získaly "CENU POROTY" Alžbeta Kozoňová
a Ema Plisková ze třídy 2. C, které poutavě přednesly
ČERVENOU KARKULKU od F. Hrubína. Vystoupení také oživily
rekvizitami a kostými.