Jazykové portfolio

Jazykové portfolio

2. 3. 2009

Ve čtvrtek 26.2. navštívila naši školu koordinátorka projektu European Language Portfolio for the Central Europe Region, paní Romy Holtzer, kde s p. uč. Razikovou a Tomanovou prodiskutovala zájem o zařazení se do projektu. Projekt se týká žáků od 6 do 10 let, zatím je realizován se žáky 4. tříd.