Exkurze do elektráren v Dalešicích a Dukovanech

Exkurze do elektráren v Dalešicích a Dukovanech

V pondělí 18. května se žáci devátých tříd v rámci výuky fyziky zúčastnili exkurze do nedalekých elektráren. Ve vodní přečerpávací elektrárně Dalešice jsme se podívali do provozu, prohlédli si Francisovu turbínu, která zrovna byla uváděna do pracovního režimu, stáli vedle potrubí, kterým proudilo 150 m3 vody za sekundu. V informačním centru jsme shlédli film o nakládání a hospodaření s vodou, o výrobě elektrické energie ve vodních přečerpávacích elektrárnách a o elektrárně samotné.V jaderné elektrárně Dukovany jsme navštívili zrekonstruované informační centrum. Filmy nám objasnily princip výroby elektrické energie v jaderné elektrárně, ukázaly, jaké následky by měl pro lidstvo tvz. blackout, co znamená štěpení jádra a za jakých podmínek lze provézt. Žáci měli spoustu dotazů na bezpečnost v jaderné elektrárně, zajímali se o to, jak se zaměstnanci chrání proti ozáření, jak je elektrárna zabezpečena proti útoku zvenčí, ptali  se na postoj elektrárenské společnosti k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Přestože jsme většinu času strávili pod střechou, na hladký průběh naší výpravy mělo velký vliv slunečné, téměř prázdninové počasí.