Celostátní kolo Soutěže ve francouzském jazyce

Celostátní kolo Soutěže ve francouzském jazyce

Celostátního kola soutěže se v kategorii A2 zúčastnil za Jihomoravský kraj žák naší školy Tomáš Bílý (9.C). Obsadil pěkné 7. místo, k němuž mu samozřejmě gratulujeme.