Atletická olympiáda ve ŠD

Atletická olympiáda ve ŠD

V pátek 12.6.2015 se již tradičně konala na školním hřišti atletická olympiáda.
Soutěžily zde první a druhé ročníky za mladší žáky a třetí a čtvrté ročníky v kategorii starších žáků.
Atletický trojboj se skládal ze skoku do dálky, hodu a běhu.
Z každé třídy byli vybráni maximálně čtyři nejšikovnější žáci, takže celkový počet soutěžících se vyšplhal na čtyřicet dva dětí.
Odhodlanost a snaha každého, vydat ze sebe to nejlepší, byla úžasná. Stejně tak jako vzájemná podpora dětí při soutěžení.

 Umístění na předních příčkách bylo následující

Mladší žáci:

  1. místo – Krejsa Martin
  2. místo – Ottová Alžběta
  3. místo – Mužík Vladimír

Starší žáci:

  1. místo – Ludwig Jiří
  2. místo – Jüttner Marek
  3. místo – Middleton Adam

Kromě diplomů a sladkých cen si ti nejšikovnější z účastníků budou moci
poměřit své síly s dětmi z dalších brněnských škol v Městském kole.