Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

 

Zasedání ŽP ve čtvrtek 15. května

Zúčastnili se zástupci devíti tříd. Nedostavili se zástupci pouze 8.B a 8.C.

Projednávané body programu

Vyhodnocení sběru víček a sběru papíru.

Zjistili jsme, že ačkoliv jsme nasbírali celkem 202 kg víček, tak celková suma za ně obdržená nepřesahuje 1400 korun. Možná bychom se mohli v příštím roce trochu více snažit. Děkujeme VII. C, že tuhle sbírku uspořádala a postarala se i o předání víček paní Němcové, mamince Sofinky Hovorkové.

 Bakalka má talent - soutěž proběhne 27. května – pokud se zúčastní alespoň 10 tříd.

 Každá třída vymyslí ódu na Bakalku v rozsahu 1 - 4 minuty, může se jednat o přezpívání známé melodie. Píseň zazpívá minimálně trojice žáků ze třídy. Píseň může zaznít v angličtině i češtině.

Soutěž uspořádají žáci 9. ročníku.

  Smyslová olympiáda ani soutěž v přehazované v tomto školním roce neproběhne.