VÝTVARNÉ STUDIO BAKALKY

VÝTVARNÉ STUDIO BAKALKY

Výtvarné studio

je zájmový kroužek naší školy se zaměřením na rozvoj veškerých výtvarných aktivit dětí. Práce studia je zaměřena na plošnou tvorbu, objektovou a akční tvorbu, prostorovou tvorbu a výtvarnou kulturu.

Součástí lekcí jsou i návštěvy výstav a vycházky za zajímavou architekturou, kresba a malba v plenéru. Kroužek je vhodný pro děti od 1. do 9. ročníku, protože menší děti rychleji získávají zkušenosti od starších.

Vzhledem k omezené kapacitě studia ( pouze 15 dětí) je nutné přihlášku vrátit co nejdříve.
Začínáme v úterý 7. října 2014 od 13.45 hodin. Jedna lekce trvá 120 minut.
Od 13.45 do 15.45 hodin každé úterý do 16. června 2015. Kroužek je placený 1500,- kč na pololetí + 100 kč na výtvarný materiál.