Víčka pro Sofinku

Víčka pro Sofinku

Od září sbírali žáci II. stupně ( vrámci soutěže o třídu roku)uzávěry plastových lahví. Celkem odevzdali 200 kg víček. Nej úspěšnější třídou byla VI.B, která sama shromáždila neuvěřitelných 80 kg.
Ve středu 30. dubna jsme pytle s víčky předali paní Němcové. mamince postižené holčičky Sofinky Hovorkové. Paní Němcová nám všem velmi děkovala a ujišťovala nás, že si naší pomoci velmi váží. My všichni jsme byli poněkud rozpačití, protože přepočítáno na peníze jsme utržili 1400 Kč. Ceny pomůcek, které by mohly Sofince i její rodině zpříjemnit život, jsou však výrazně vyšší.
V příštím roce bychom měli ve sbírání pokračovat a  měli bychom překonat letošní výkon.