Proběhla přednáška "Bezpečně na internetu"

Proběhla přednáška "Bezpečně na internetu"

Mgr. Pavel Hodál

Vracíme se k již proběhlé přednášce pro rodiče žáků naší školy na téma: „Bezpečně na internetu“, kterou jsme zorganizovali 26. 5. 2014 ve spolupráci s oddělením prevence Městské policie Brno. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům ze strany rodičů a naléhavosti tohoto tématu zvažujeme připravit ještě i pro další zájemce opakování této zajímavé akce na začátek příštího školního roku.

Některé reakce rodičů:

Dobrý den.
Chěla bych touto cestou poděkovat za velmi přínosnou a potřebnou přednášku na téma kyberšikana, která se konala na Bakalce v pondělí  26.5.
v 17,30.  Přednášku velmi sofistikovaně vedli Mgr.Čoupek a Mgr. Jindrová z Poradenského centra Městské policie Brno. Nejprve přehledně a srozumitelně vysvětlili odborné pojmy a právní aspekty související s touto problematikou, upozornili na různá rizika a možnosti s tím související. Několik velmi závažných případů  demonstrovali videozáznamem nebo slovním komentářem. Jedná se o skutečné trestné činy, jejichž obětí byly děti.  Je až neuvěřitelné jaké možnosti určitým narušeným jedincům nabízí kyberprostor a jak snadné je najít důvěřivou oběť a poté se s ní sejít
v reálném životě. Důležité je i upozornění na nebezpečí související s mobilními telefony, které naše děti užívají s naprostou samozřejmostí a jak se dají zneužít, např. při šikanování. Vše  dokumentovali  skutečnými velmi smutnými příklady, většinou s velmi špatným koncem pro oběť.
Zajímavé bylo také připomenutí nového občanského zákoníku, který platí od 1.1.2014, kde jsou přesně definována práva dětí a povinnosti rodičů,ale také povinnosti dětí a práva rodičů.
 
Všichni  máme určitou představu o této problematice a domníváme se, že své děti ochráníme. Je ale dobré nechat si  poradit  od skutečných odborníků z praxe a lépe tomu porozumět. Je velká škoda, že na přednášce  bylo celkem málo rodičů. 
Rovněž pro naše děti  škola pořádá tyto odborné přednášky a na různá nebezpečí jsou děti upozorňovány i během výuky.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se na akci podíleli a záleží jim na bezpečí našich dětí.
 
 
  S pozdravem 
 
                                MUDr. Hana Dostálová

 

Velice děkuji za organizaci přednášky Městské policie Brno na téma - Kyberšikana a další rizika spojená s používáním internetu. V dané problematice se orientuji, snažím se rizikové chování mých dětí eliminovat, ale i přesto jsem byla některými případy nemile překvapena. Jednoduchost a důvěřivost některých dospělých i dětí nezná mezí, bohužel. Nesmím opomenout poučný výklad pasáží z nového Občanského zákoníku, vztahující se k problematice dětí a mladistvých - jejich povinností a možné postihnutelnosti činů.

 

S přátelským pozdravem
 
Noemi Petrásková

Dobrý den paní ředitelko,

děkuji za možnost být přítomen prezentaci Městské policie ohledně bezpečnosti našich dětí na internetu a související problematiky, která proběhla na Vaší škole.

Pracuji mnoho let v oblasti IT a v „kyberprostoru“ jsem pracovně každý den. Nicméně mne nenapadlo zamýšlet se nad tím, jak snadno jsou naše děti zneužitelné při jejich denním chatování a hraní her na internetu.

Rád bych tuto přednášku doporučil i ostatním rodičům, aby se zamysleli nad tím, co dělají jejich děti na internetu a jaká rizika jim mohou hrozit.

 

Rostislav Hanák

rodič žáků ZŠ Bakalka