Pěvecká soutěž školních družin

Pěvecká soutěž školních družin

Ve čtvrtek 27. 2. 2014 se děti z naší školní družiny zúčastnily obvodního kola
PĚVECKÉ SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH DRUŽIN "SUPERSTAR", které se konalo na ZŠ Svážná.
Adam Rosenkranc ze třídy 1. A se umístil na krásném prvním místě v I. kategorii (žáci 1. a 2. ročníků)
a postupuje tak do městského kola.
Martin Hanák ze třídy 3. B získal 3. místo ve II. kategorii (žáci 3. - 4. ročníků)
a Markéta Svobodová ze třídy 4. B se umístila na 3. místě ve II. kategorii (žákyně 3. - 4. ročníků).

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.