Otevřené hodiny Aj a PčAj na 1. stupni

Otevřené hodiny Aj a PčAj na 1. stupni

Přehled termínů otevřených hodin Aj a PčAj na 1. stupni v období od 20. 5. do 2. 6. 2014.

 

Aj

PčAj

1.4

4. 6. - 1. hodina

5. 6. - 4. hodina

1.B

28. 5. - 2. hodina

22. 5. - 5. hodina

1.C

21. 5. - 4. hodina

27. 5. - 5. hodina

2.A

19. 5. - 3. hodina

20. 5. - 5. hodina

2.B

20. 5. - 3. hodina

26. 5. - 4. hodina

2.C

19. 5. - 5. hodina

22. 5. - 3. hodina

3.A

28. 5. - 1. hodina

27. 5. - 5. hodina

3.B

28. 5. - 4. hodina

28. 5. - 5. hodina

3.C

6. 6.   - 2. hodina

5. 6. - 4. hodina

4.A

23. 5. - 2. hodina

26. 5. - 5. hodina

4.B

20. 5. - 2. hodina

23. 5. - 5. hodina

5.A

22. 5. - 3. hodina

21. 5. - 4. hodina

5.B

30. 5. - 5. hodina

28. 5. - 5. hodina

5.C

30. 5. - 4. hodina

27. 5. - 5. hodina