Módní přehlídka ve ŠD

Módní přehlídka ve ŠD

V pátek 6. 6. 2014 se v tělocvičně školy uskutečnila 4. soutěžní MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ŠD,
v letošním roce na téma "PROMĚNY ČTYŘ ROČNÍCH OBDOBÍ".
Zúčastnilo se jí téměř dvacet dětí ze školní družiny.
Každý účastník měl připraveny tři modely (model pro zimu, model pro léto
a výběr jaro/podzim), které postupně předváděl jak porotě, tak také obecenstvu,které tvoříli
kamarádi a rodiče. Většina modelů byla velmi vydařená, proto bylo pro porotu opravdu těžké
rozhodnout o pořadí.
Nehodnotilo se jen samotné provedení šatů, ale také nápaditost a samozřejmě styl předvedení.
Některé děti "proplouvaly" po molu se stejnou elegancí i vtipem jako jejich dospělé vzory.
Atmosféra přehlídky byla výborná: tématická hudba, nadšení komentátoři, úžasné fandící publikum,
chápající usměvavá porota, ale hlavně okouzlující modelky a modelové, kteří si svůj výstup
vždy velmi užívali.

Umístění v jednotlivých kategoriích:

I. kategorie (žáci 1. ročníků)

1. Alžběta Ottová 1. A
2. Mojmír Houdek 1. A
3. Jan Indra 1. A

II. kategorie (žáci 2. ročníků)

1. Sophia Jelínková 2. B
2. Klára Všetečková 2. C
3. Lea Vostalová 2. B

III. kategorie (žáci 3. a 4. ročníků)

1. Radek Vaníček 3. C
2. Alena Galandrová 3. B
3. Adéla Procházková 4. A

Všem soutěžícím patří velký dík a pochvala, že poutavě předvedli
krásné a zajímavé oděvy s nápaditými doplňky.
Poděkování patří paní učitelce Mgr. Šárce Otepkové Ocelíkové a panu učiteli Mgr. Marku Švorčíkovi,
kteří přehlídku moderovali a také porotě ve složení: Mgr. Alena Pančochová, Mgr. Alena Smrčková
a Mgr. Jaromír Špaček.
Rovněž děkujeme Radě rodičů za příspěvek na odměny a módní návrhářce Gábině Páralové, která připravila
pro účinkující krásné pamětní listy.