Zkoušky Cambridge YLE 2011

Zkoušky Cambridge YLE 2011

Milí rodiče,

V úterý 10. 5. 2011 se uskuteční na naší škole Cambridge zkoušky YLE, na které jsou někteří žáci Bakalky přihlášeny. Mezi jednotlivými částmi zkoušky budou žáci čekat, proto si s sebou mohou vzít "klidnou" zábavu (knížku,...) a základní psací potřeby (tužky a pastelky připravuje British Council). Vzhledem k vážnosti zkoušky doporučujeme slavnostnější oblečení.

Zahájení: účastníci zkoušky se dostaví v 7.40 do žlutého patra, avšak kategorie Starters (3. roč.) začíná později, proto se děti mohou dostavit až na 9 hod (čekací místnost s dozorem bde připravena již od 7.30, družina i předtím)

Ukončení:

- kategorie Starters (3.roč.) a Movers (většinou 4.roč.) končí cca ve 12:15 hod, následuje oběd

- kategorie Flyers (5.roč.) má mezi částmi zkoušky oběd a končí v rozmezí 13:15 - 15:10

Prosíme rodiče, aby obratem zaslali návratku s informací o tom, kam dítě po skončení odchází (odchází samo, do družiny,..)