Výtvarná soutěž školních družin

Výtvarná soutěž školních družin

Děti z naší školní družiny se zúčastnily výtvarné soutěže
"MALOVANÝ ROK", kterou pořádala ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10.
Ve středu 15. 5. 2013 se konalo na pořádající škole slavnostní zahájení
výstavy všech soutěžních prací, a předání cen vítězům.
Z naší školní družiny získala ve II. kategorii (žáci 3. - 5. ročníků) 2. místo
práce kolektivu dětí 3. B "Kouzelné proměny stromů", kterou vypracovaly
pod vedením paní vychovatelky Mgr. Aleny Smrčkové.
V I. kategorii získala ČESTNÉ UZNÁNÍ práce dětí 2. A "ZEMĚ V BARVÁCH",
kterou vytvořily pod vedením paní vychovatelky Hany Jebasové.

Oceněným žákům blahopřejeme a děkujeme všem dětem, které se soutěže zúčastnily.