Výtvarná soutěž školních družin

Výtvarná soutěž školních družin

Děti z naší školní družiny se zúčastnily
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE "BAREVNÝ SVĚT", kterou pořádala
ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10.

V úterý 24. 4. 2012 se konalo na pořádající škole slavnostní
zahájení výstavy všech soutěžních prací, a předání cen vítězům.
Z naší školní družiny získala v I. kategorii (žáci 1. a 2. tříd)
3. místo práce kolektivu dětí 1. A - "SLUNÍČKO ŠTĚSTÍ",
ve II. kategorii (žáci 3. - 5.ročníků) získala ČESTNÉ UZNÁNÍ
práce dětí 3. B a 4. A s názvem "PAVUČINKY"
a 3. místo práce Anny Blahové (4. B) "KVĚT ŽIVOTA".
Oceněným žákům blahopřejeme a děkujeme všem dětem,
které se soutěže zúčastnily.