Výsledky RECITAČNÍ SOUTĚŽE ve ŠD

Výsledky RECITAČNÍ SOUTĚŽE ve ŠD

V úterý 21. 2. 2012 se ve školní družině uskutečnila
recitační soutěž "KŘIŠŤÁLOVÁ STUDÁNKA".
Soutěže se zúčastnilo 26 dětí, které soutěžily
ve 3 kategoriích.

Umístění v I. kategorii
1. Amélie Pokorná 1. A
2. Sofie Hlinomazová 1. A
3. Tereza Gajárková 1. A

Umístění ve II. kategorii
1. Klára Toupalíková 2. B
2. Markéta Rotková 2. A
3. Adam Cíleček 2. B

Umístění ve III. kategorii
1. Lenka Bezchlebová 4. B
2. Anna Adámková 3. B
3. Valerie Žáková 3. C

Všem soutěžícím patří velká pochvala
za pěkné a poutavé recitace,
oceněným žákům blahopřejeme!
Poděkování patří Radě rodičů za příspěvek na odměny
a také porotě ve složení: paní zástupkyně Mgr. Leona Chromá,
Mgr. Miluše Kucková, Mgr. Jana Dohnalová, Mgr. Kristýna Bártková
a Markéta Meluzínová.