Výborné výsledky v Národním šetření počátečního vzdělávání

Výborné výsledky v Národním šetření počátečního vzdělávání

Mgr. Pavel Hodál

Výsledky Pilotní zkoušky „Národního šetření výsledků v počátečním vzdělávání“ - prosinec 2011

Naše škola byla vybrána Českou školní inspekcí jako pilotní škola

pro ověřování plošného testování žáků 5. a 9. tříd, které se připravuje. Zkušební testování proběhlo v jednotném termínu pro vybrané školy

ve dnech 13. a 14. prosince 2011 pod vedením pracovníků České školní inspekce.

Jednalo se o první krok na cestě k celonárodnímu testování žáků

5. a 9. tříd v roce 2014. Stejně jako bylo cílem pilotního testování vyzkoušet a ověřit technickou stránku projektu, také podoba a obsah výsledků je prvním pokusným krokem, jak bude vypadat testování

a interpretace jeho výsledků na startu ostrého testování za dva a půl roku.

Šetření probíhalo na vzorku tříd více než 100 škol základních škol

a odpovídajících ročníků nižších stupňů víceletých gymnázií (104 pátých tříd, celkem 1366 žáků a 106 devátých tříd nebo odpovídajících ročníků nižších stupňů víceletých gymnázií, celkem 1632 žáků) ze všech regionů ČR.

Nás velmi těší, že výsledky tohoto testování, byť zaměřeného spíše

na technickou stránku testování, opět potvrdily vynikající výsledky vzdělávání na naší škole. Ve všech testovaných oblastech (matematika, český jazyk, anglický jazyk) jsou výsledky našich žáků v 5. i 9. ročníku téměř vždy nejméně o 10% lepší, než výsledky ostatních testovaných žáků. V anglickém jazyce pak o vynikajících 29%, resp. 19%.