Třídní schůzky a hovorové hodiny

Třídní schůzky a hovorové hodiny

V pondělí 3. června 2013 proběhnou v 17:00 třídní schůzky s důležitými organizačními informacemi pro rodiče pro závěr letošního školního roku a pro příští školní rok 2013/2014.
Po jejich skončení (cca 17:30) budou pokračovat hovorové hodiny s informacemi o výsledcích prospěchu a chování žáků za 2. pololetí - ukončení cca 19:00.

Třídním schůzkám předchází schůzka zástupců tříd v Radě rodičů, začátek je v 16:15 ve sborovně školy.