Projektový den "Babi, dědo, pojďte s námi do divadla"

Projektový den "Babi, dědo, pojďte s námi do divadla"

V pondělí 17. června rádi přivítáme na Bakalce všechny seniory, kteří přijali pozvání a účast na 2. ročníku podobné akce, tentokrát s názvem "Babi, dědo, pojďte s námi do divadla". Zde naleznete podrobnější inforamce o průběhu dne:

7:30 - přivítání seniorů ve vestibulu školy, předání vstupenek do Janáčkova divadla

8:00 - oficiální zahájení projektového dne ve školní jídelně

8:05 - 8:50 - prezentace projektu Generations@school v roce 2012, občerstevení, přesun do kmenových tříd

8:50 - 9:30 - společné aktivity dětí a seniorů na téma opery Prodaná nevěsta

9:30 - 1. skupina seniorů a dětí se společně přesunou do Janáčkova divadla, 10:30 - začátek představení Prodaná nevěsta, 12:30 - závěr, ukončení projektového dne, společné rozloučení a fotografování v 1. patře foyeru Janáčkova divadla

9:35 - 2. skupina seniorů a dětí využije přestávku do 10 hod, 10:15 přesun do tělocvičny, 10:30 začátek představení školního divadla v režii p. uč. Lady Bláhové, 11:30 závěr a ukončení projektového dne v tělocvičně, rozloučení se seniory