Příprava Zahradní slavnosti 2011

Příprava Zahradní slavnosti 2011

Vážení a milí rodiče,

Zahradní slavnost Bakalky je již osmým rokem oblíbenou atrakcí pro děti prvního stupně naší školy. V letošním roce připravujeme zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče na školní zahradě v rámci oslav 50. výročí založení školy. Akci společně připravuje vedení školy a také občanské sdružení rodičů s dalšími partnery.

Obracíme se proto na Vás se žádostí o pomoc v těchto oblastech:

1. oblast organizační (pomoc při organizaci soutěží a pořadatelské služby v den konání akce)

2. oblast partnerská - pomoc partnerů nebo sponzorů, kteří mohou podpořit akci poskytnutím:

                                       finančního příspěvku - na kulturní program, občerstvení pro děti, nákup cen,

                                       daru - ceny občerstevní,...

Ceny do soutěží a občerstvení pro děti jsou zdarma!

Termín letošní zahradní slavnosti Bakalky je čtvrtek 2. června 2011

První schůzka zájemců z řad rodičů, kteří chtějí pomoci při organizaci akce je v pondělí 9. května v 16:30 hod v učebně 2. A (růžové patro)

Na Vaši pomoc za organizační štáb akce se těší Šárka Ocelíková, Andrea Kalusová a Marek Švorčík...

KONTAKTUJTE NÁS! Tel. 543 426 918, ocelikova@bakalka.cz, kalusova@bakalka.cz, svorcik@bakalka.cz