Přihlášky do ŠD

Přihlášky do ŠD

V případě zájmu o školní družinu na příští školní rok 2011/2012
je třeba se přihlásit ve ŠD do 29. 6. 2011, abychom věděli, jak bude
naplněna kapacita ŠD.