Poděkování sponzorům a organizátorům

Poděkování sponzorům a organizátorům

Zahradní slavnost 2012 podpořili pomocí organizační, finanční i materiální rodiče těchto žáků:

 • 1.A - Kanav Gupta
 • 1.B - Michael Gabriel
 • 1.B - Jitka Homolová
 • 1.B - David Krejsta
 • 1.C - Markéta Talašová
 • 1.C - Nela Kučerová
 • 1.C - Jiří Pol
 • 1.C - Matteo Rocco Dragonetti
 • 1.C - Petr Kadlec
 • 1.C - Vilma Buchtová
 • 1.C - Sára Dao
 • 1.C - Karolína Stříbrná
 • 1.C - Simona Pohanková
 • 1.C - Adam Middleton
 • 1.C - Sára Otepková
 • 1.C - Radek Vaníček
 • 2.A - Markéta Rotková
 • 2.A - Barbora Gajárková
 • 2.A - Kryštof Denk
 • 2.A - David Lahoda
 • 2.A - Adéla Procházková
 • 2.A - Jakub Kafka
 • 2.B - Markéta Svobodová
 • 2.B - Matyáš Janu
 • 3.A - Daniel Mendlík
 • 3.A - David Čoupek
 • 3.A - Jakub Zachoval
 • 3.A - Jana Bukaiová
 • 3.B - Barbora Cvrkalová
 • 3.B - Benjamin Hort
 • 3.B - Ondřej Komárek
 • 3.B - Zdeněk Strmiska
 • 3.B - František Vémola
 • 3.C - Klára Skulínková
 • 3.C - Stella Marešová
 • 3.C - Maxmilián Ihm
 • 4.A - Dominika Bičanová
 • 4.A - Filip Jűttner
 • 4.A - Veronika Suchomelová
 • 4.C - Gabriela Gricová
 • 5.A - Věra Zlevorová
 • 5.A - Karolína Vyzulová
 • 5.A - Filip Hanák
 • 5.B - Sára Pudilová
 • 5.C - Jakub Martinek
 • 6.C - Adam Jacques
 • 8.C - Alexandra Kittnerová
 • sourozenci Buchtovi
 • sourozenci Drahošovi
 • holky Weinbergerovy
 • kluci Odehnalovi
 • sourozenci Špiříkovi
 • sourozenci Protivánkovi

 

Poděkování patří také:

 • Firmě MaDe, spol. s r.o.
 • ŠKOLNÍ JÍDELNĚ při ZŠ Bakalovo nábřeží
 • SDRUŽENÍ RODIČŮ ZŠ
 • rádiu KROKODÝL Brno
 • žákům 2. stupně, kteří při organizaci nabídli svou pomoc
 • všem zúčastněným PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM a VEDENÍ ŠKOLY

 

Zvláštní poděkování za osobní účast při organizaci zahradní slavnosti Bakalky 2012 patří těmto rodičům:

 • paní Janě Bukaiové
 • paní Marice Cvrkalové
 • panu Petru Cvrkalovi
 • paní Lence Hanákové
 • panu Róbertu Kafkovi
 • paní Šárce Polové
 • paní Jeanette Šlezingrové
 • panu Bedřichu Vémolovi
 • paní Ivaně Zachovalové

 

Za zabezpečení pomoci na Narozeninové zahradní slavnosti Bakalky dne 31. 5. 2012 patří poděkování žákům 2. stupně naší školy

 • Aleně Brančíkové 7.A
 • Michaele Randulové7.A
 • Tereze Ševčíkové 7.A
 • Zdeňce Homolkové 7.A
 • Nikol Heimové 7.A
 • Sabině Jelínkové 7.A
 • Tomáši Hübnerovi 7.B
 • Lucii Šlezingrové 8.B
 • Marii Menšíkové 8.B
 • Anitě Nechvátalové 8.B
 • Janu Němcovi 8.C
 • Anetě Horké 9.B
 • Elišce Faltýnkové 9.B
 • Dominice Vaníčkové 9.B
 • Veronice Vašíčkové 9.B
 • Vítu Velínskému 9.B
 • Jakubu Kosorinovi 9.B
 • Davidu Šlezingrovi 6.A
 • Adamu Jacquesovi 6.A
 • Sabině Hanusové 9.A
 • Vojtěchu Károvi 7.A
 • Jakubu Klíčníkovi 7.A
 • Štěpánu Hájkovi 7.B
 • Alexandře Kittnerové 8.C
 • Michaele Repkové 9.B

 

Zvláštní poděkování patří Davidu BOUŠKOVI ze 7.B za obětavou pomoc.