Pěvecká soutěž školních družin

Pěvecká soutěž školních družin

Ve středu 29. 2. 2012 se děti z naší školní družiny
zúčastnily obvodního kola PĚVECKÉ SOUTĚŽE
ŠKOLNÍCH DRUŽIN "SUPERSTAR"
, která se konala
ve školní družině na ZŠ Svážná.
V 1. kategorii (žáci 1. - 2. ročníků) se umístil
na krásném prvním místě Adam Cíleček ze třídy 2. B
a postupuje tak do městského kola.
Ve 2. kategorii (žákyně 3. - 4. ročníků), se rovněž
na 1. místě umístila Lenka Bezchlebová ze třídy 4. B,
a také postupuje do městského kola.
Ve 3. kategorii (žáci 5. tříd), získal 3. místo
Šimon Franc ze třídy 5. B.

Všem oceněným blahopřejeme a A. Cílečkovi
a L. Bezchlebové přejeme hodně úspěchů 
v městském kole.