Almanachy k dispozici

Almanachy k dispozici

Mgr. Pavel Hodál

Pro naše absolventy školy i další příznivce  jsou k dispozici na sekretariátě školy almanachy vydané při příležitosti oslav 50 let od založení školy.