Rozřazovací testy v Aj

Rozřazovací testy v Aj

V týdnu od 7. 6. 2010 se budou psát rozřazovací testy z Aj (z probraného učiva) ve 2. - 5. ročnících I. stupně, v 6. a 7. ročníku II. stupně.

Žáci budou rozděleni do výkonnostních skupin na základě prověření znalostí a zhodnocení práce v hodinách Aj, toto rozdělení bude aktuální pro I. pololetí šk. roku 2010/2011.