Rozřazovací testy v Aj

Rozřazovací testy v Aj

Ve dnech od 25. do 27. 1. 2010 se budou psát rozřazovací testy z Aj  ve 3.- 9. ročnících a to z učiva prvního pololetí. Pomocí testů a dalšího hodnocení konkrétním vyučujícím zjišťujeme u našich žáků aktuální úroveň dosažených znalostí v Aj.