Pěvecká soutěž školních družin

Pěvecká soutěž školních družin

Ve středu 14. 4. 2010 se děti z naší školní družiny zúčastnily
obvodního kola PĚVECKÉ SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH DRUŽIN
"SUPERSTAR", které se konalo ve školní družině na ZŠ Arménská.
V I. kategorii (žáci 1. a 2. ročníků), soutěžily za naši školní družinu 
děvčata Monika Procházková (2. A) a Lenka Bezchlebová (2. B).
Lenka Bezchlebová se v konkurenci dětí ze 12 škol umístila 
na krásném 2. místě.  
Ve II. kategorii (žáci 3. a 4. tříd) reprezentovali naši školní družinu
Julie Wismanová (3. C) a Dalibor Kramář (4. C).
Dalibor Kramář se umístil s písní "JARNÍ SLUNCE" na 2. místě.
Ve III. kategorii (žáci 5. tříd), kde byla účast všech dětí menší, nás 
reprezentovaly děvčata ze třídy 5. C, Karolína Kozubíková a 
Kateřina Hemzová, která s písní "HLÍDAČ KRAV" získala  3. místo.
Všem dětem děkujeme za účast a pěkná vystoupení.
Lence Bezchlebové, Daliboru Kramářovi a Kateřině Hemzové
blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v městském kole,
do kterého všichni tři postupují.