NEMOCNICE ZVÍŘÁTEK

NEMOCNICE ZVÍŘÁTEK

Děti ze školní družiny mají možnost navštívit,
v MALÉM SÁLE BŘETISLAVA BAKALY,
NEMOCNICI ZVÍŘÁTEK.
Děti si zde vyzkouší v roli rodiče plyšového zvířátka
návštěvu nemocnice od příjmu přes ošetření až po vyzvednutí
léku v lékárně. Rovněž si prohlédnou vůz rychlé pomoci a seznámí
se s jeho funkcemi.

V. a VI. oddělení navštíví NEMOCNICI ZVÍŘÁTEK
ve středu 19. 5. 2010.
III. a IV. oddělení ve čtvrtek 20. 5. 2010.
Odchod ze ŠD: 13:30 hodin.
Předpokládaný návrat do 15:30 hodin.
S sebou: plyšové zvířátko
                  2 jízdenky na tramvaj.