22.4.2010 DEN ZEMĚ na 1.stupni

22.4.2010 DEN ZEMĚ na 1.stupni

            Ve čtvrtek 22.4.2010 se na 1.st. naší školy uskuteční projektové dopoledne v rámci oslav „Dne Země“.

Na tento den si jednotliví TU připraví pro děti projekty zaměřeny na ochranu životního prostředí, vztah člověka k prostředí, základní podmínky života, apod.
Dopolední činnosti proběhnou v netradičním seskupení dětí - děti od 1. do 5. třídy si samy vyberou ( děti 1. a 2. roč. za pomoci TU), které aktivity se budou chtít v rámci projektu zúčastnit.
Ve středu 21.4. budou zveřejněny na nástěnce ve 2. patře jednotlivé projekty se stručným popisem činnosti a potřebnými pomůckami a děti z jednotlivých tříd se zapíší podle svého výběru do skupiny k projektu. Počty zájemců ve skupinách jsou omezeny.
Ve čtvrtek 22.4. se děti nejprve sejdou v kmenových třídách. Po organizačních záležitostech se děti přesunou do nových kolektivů, kde budou realizovány všechny aktivity dle plánu. Výuka tento den bude končit v 1. a 2. ročníku  ve 12.00 hodin,  ve 3. – 5. ročníku ve 12.35 hodin.
V projektovém dni bude využita individuální i skupinová práce dětí. Aktivity, při nichž se sejde třeba prvňáček s páťákem budou sloužit k osvojení a rozvoji klíčových kompetencí – práce v týmu, podpora vzájemných vztahů, řešení problému, rozvoj komunikačních dovedností, vyhledávání, třídění a zpracování informací apod. a také se budou vztahovat k průřezovým tématům Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova, ..