Výukový program s firmou E-on

Výukový program s firmou E-on

V pátek 22. května se žáci 5. ročníků zúčastnili výukového programu, se kterým do naší školy přijela firma E-on.

Program sestával ze dvou částí:

- teoretické, která probíhala ve třídě. Žáci se dověděli, jak se žilo dříve bez energie a co mají dělat a jak se chovat, aby se naučili energií šetřit.

- praktické, která probíhala v přistaveném firemním trucku před školou. Zde na velké, přehledné maketě žáci sledovali, kam putuje a jak se cestou mění elektřina vyrobená v elektrárně. Vyzkoušeli si, co dokáže statická elektřina, prohlédli si jak vypadá a na jakém principu funguje solární panel.


Jak program hodnotili žáci?

- Ve třídě jsme se dověděli plno nových poznatků, a když jsme něco znali, tak jsme si to připomněli. Povídali jsme si o tom, jak šetřit energií i o tom, jak se chránit, abychom se nezranili nebo nezabili a jak máme dávat první pomoc.

- Dověděla jsem se například, že máme šest elektráren - šestá je na biomasu.

- Nakonec, že jsme byli hodní, dostali jsme dárek !!!

- Naučil jsem se něco o úsporných žárovkách.

- Úplně nejlepší byla plazmová lampa - tu si musím koupit taky.

- Těším se na zasazení E-on fazole (dostali jsme ji v balíčku s dárky).

- Zjistil jsem, že elektrika musí projít mnoha transformátory (na Brněnsku je jich asi 2 500).

- Bylo pěkné dívat se, jak se spolužákům zvedaly vlasy na Van de Graaffovu generátoru.