Vernisáž výtvarné soutěže

Vernisáž výtvarné soutěže

Jako každým rokem, i letos se naše školní družina zúčastnila výtvarné soutěže

školních družin, kterou pořádá ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny, pod záštitou

ÚMČ Brno-Starý Lískovec. Letos vytvářely děti práce na téma "LES".

Žáci třídy 3. A pod vedením p. vych. A. Smrčkové získaly čestné uznání za práci 

"KRAJKOVÝ LES" a byli pozváni na slavnostní vernisáž výstavy soutěžních

prací, která proběhla v pondělí 11. 5. 2009. Děti ze školní družiny pořádající 

školy si připravili pro soutěžící pohádku "NÁŠ LES", po předání cen vítězům

bylo pro všechny přichystané malé občerstvení v jídelně školy.

Výstava soutěžních prací je volně přístupná veřejnosti od 12. 5. 2009

do 15. 5. 2009 v budově ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, vždy od 13:00

do 16:30 hodin.