Vernisáž výtvarné soutěže

Vernisáž výtvarné soutěže

Jako každým rokem, i letos se naše školní družina zúčastnila výtvarné soutěže
školních družin, kterou pořádá ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny, pod záštitou
ÚMČ Brno-Starý Lískovec. Letos vytvářely děti práce na téma "LES".
Žáci třídy 3. A pod vedením p. vych. A. Smrčkové získaly čestné uznání za práci 
"KRAJKOVÝ LES" a byli pozváni na slavnostní vernisáž výstavy soutěžních
prací, která proběhla v pondělí 11. 5. 2009. Děti ze školní družiny pořádající 
školy si připravili pro soutěžící pohádku "NÁŠ LES", po předání cen vítězům
bylo pro všechny přichystané malé občerstvení v jídelně školy.
Výstava soutěžních prací je volně přístupná veřejnosti od 12. 5. 2009
do 15. 5. 2009 v budově ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, vždy od 13:00
do 16:30 hodin.