Spaní ve škole

Spaní ve škole

 

Spaní ve škole – 2009

 

Prevence není legrace

 

Akci pořádá  Žákovský parlament pro žáky II. stupně  21. 5. – 22. 5. 2009. (Nezúčastní se třída IX. B.)

Seznam žáků, kteří  by měli být přítomni, naleznete pod hlavičkou Žákovského parlamentu.

Začátek je ve čtvrtek 21. 5. v 17.00 hodin (Žáci mohou přicházet od 16.30 a nahlásí se dozírajícímu učiteli, od této chvíle nemohou opouštět areál školy.)

V pátek proběhne normální výuka bez omezení. Během akce zajišťují dozor nad žáky učitelé.

Program:

-     prezentace a videoukázky završené simulací  skutečného zásahu zajišťuje Celní protidrogová  jednotka

-     opékání špekáčků na školní zahradě

-     streetdance - ukázky, nácvik

-     hry ve třídách