Návštěva výstavy se ŠD

Návštěva výstavy se ŠD

V úterý 19. 5. 2009 odpoledne jsme s dětmi prvních ročníků navštívili výstavu
"MAKETA NEMOCNICE" v sále B. Bakaly. Byla zde připravená "NEMOCNICE ZVÍŘÁTEK".
Děti si zahrály na rodiče, každý dostal jedno plyšové zvířátko, se kterým přišel
do této nemocnice, sestřičce na příjmu musel popsat co se jeho zvířátku stalo,
co ho bolí apod. Potom děti doprovázely své "malé pacienty" na všechna vyšetření
na různých odděleních nemocnice, kde pomáhaly lékařům a sestřičkám
a seznámily se tak s tím, co jednotlivá vyšetření obnáší. Před odchodem 
z nemocnice si děti vyzvedly pro své pacienty předepsané léky.
Před sálem B. Bakaly byla ještě nachystaná sanitka, ve které ležel na přístrojích 
napojený velký plyšový medvěd. Pracovníci záchranné služby děti seznámily 
s vybavením sanitky i s tím, co by je čekalo, kdyby se ocitly v roli pacientů.
Všem dětem se odpoledne líbilo, odcházely plné poučení i zážitků.