Návštěva knihovny se ŠD

Návštěva knihovny se ŠD

Jako každým rokem, i letos před VELIKONOCEMI navštíví děti ze školní družiny

pobočku knihovny Jiřího Mahena na ulici Křížová, kde pro ně bude připravený program

o VELIKONOČNÍCH ZVYCÍCH A TRADICÍCH.

1. 4. 2009  - I. a II. oddělení ŠD

3. 4. 2009  - III. a IV. oddělení ŠD

 Děti budou odcházet ze ŠD ve 13:45 hodin.

 Návrat do ŠD je v 15:00 hodin.