Návštěva DIVADLA POLÁRKA se ŠD

Návštěva DIVADLA POLÁRKA se ŠD

Ve středu 6. 5. 2009 navštíví děti ze školní družiny divadelní představení
"Urašima a mořská princezna" v divadle POLÁRKA.
Odchod ze ŠD je ve 13:30 hodin, předpokládaný návrat je do 16:45 hodin.
Cena: 45 Kč na dítě.

Po seznámení rodičů s návrhem na zlepšení dopravy dětí ze školní družiny na divadelní
představení, na třídních schůzkách v pondělí 20. 4. 2009,
se našel sponzor (rodič ze třídy 1. A), který uhradil náklady 
spojené se zajištěním autobusu u soukromého dopravce, který žáky odveze
přímo od školy k divadlu a zpět.
Přednostně bude tato doprava zajištěna pro žáky 1. ročníků.
Rodičům ze třídy 1. A za finanční dar i pomoc při zajištění dopravy touto cestou děkujeme.