Návštěva DIVADLA POLÁRKA se ŠD

Návštěva DIVADLA POLÁRKA se ŠD

Ve středu 6. 5. 2009 navštíví děti ze školní družiny divadelní představení

"Urašima a mořská princezna" v divadle POLÁRKA.

Odchod ze ŠD je ve 13:30 hodin, předpokládaný návrat je do 16:45 hodin.

Cena: 45 Kč na dítě.

Po seznámení rodičů s návrhem na zlepšení dopravy dětí ze školní družiny na divadelní

představení, na třídních schůzkách v pondělí 20. 4. 2009,

se našel sponzor (rodič ze třídy 1. A), který uhradil náklady 

spojené se zajištěním autobusu u soukromého dopravce, který žáky odveze

přímo od školy k divadlu a zpět.

Přednostně bude tato doprava zajištěna pro žáky 1. ročníků.

Rodičům ze třídy 1. A za finanční dar i pomoc při zajištění dopravy touto cestou děkujeme.