Ahoj babi a dědo na Bakalce

Ahoj babi a dědo na Bakalce

 Letošní rok byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stáří. Naše škola se dne 20. 6. 2012 zapojí do mezinárodního projektu, jehož cílem je zapojit žáky a seniory do mezigeneračního dialogu ve škole.

Projekt bude probíhat po celý den, senioři se blíže seznámí se školou, do které chodí jejich vnoučata. Budou mít možnost zúčastnit se výuky a povyprávět, jaké to bylo, když oni chodili do školy. Na odpoledne je připravena beseda s paní Helenou Blehárovou, známou zpěvačkou 60. a 70. let. Nedílnou součástí projektu bude výlet do jeskyně Výpustek pro všechny zúčastněné a jejich vnoučata. Věříme, že si všichni odnesou příjemné zážitky.