Adopce na dálku – Child Sponsorship Programme

Milton Rodriques, nar. 1998

Naše škola již 8 let podporuje indického chlapce Miltona Rodriquese. Každoročně mu posíláme částku 5 000 Kč, kterou žáci získají ze sběru papíru. Za věnované peníze mohou rodiče chlapci pořídit školní pomůcky, uniformu do školy a podpořit jeho školní docházku. Celý čas, co chlapce finančně podporujeme, jsme s ním také v kontaktu prostřednictvím dopisů, které psané anglicky posílají naši žáci jemu nebo naopak on jim.