Zaměstnanci

ředitelka školy

PhDr. Yveta Gašparcová přírodopis, občanská výchova 543 213 598

gasparcova@bakalka.cz

 

zástupkyně ředitelky školy 

Mgr. Leona Chromá 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník 543 426 910

chroma@bakalka.cz

Mgr. Eva Čermáková 2. stupeň, chemie, přírodopis 543 426 910

cermakova@bakalka.cz

 

 
 

I. stupeň

Mgr. Aneta Drábková 1. stupeň, Pč v Aj 543 426 915

drabkova@bakalka.cz

Mgr. Lada Bláhová 1. stupeň 543 426 916

blahova@bakalka.cz

Mgr. Petra Čermáková 1. stupeň, angličtina, němčina 543 426 916

cermakova.p@bakalka.cz

Mgr. Jana Dohnalová 1. stupeň, angličtina 543 426 916 dohnalova@bakalka.cz
Mgr. Jakub Gottvald 1. stupeň, němčina, koordinátor EVVO 543 426 916

gottvald@bakalka.cz

Mgr. Jitka Hodálová 1. stupeň 543 426 916

hodalova@bakalka.cz

Mgr. Iva Holá 1. stupeň 543 426 915

hola@bakalka.cz

Mgr. Andrea Kalusová 1. stupeň 543 426 916

kalusova@bakalka.cz

Mgr. Daniela Krejčí 1. stupeň 543 426 915

krejci@bakalka.cz

Mgr. Miluše Kucková 1. stupeň 543 426 916

kuckova@bakalka.cz

Mgr. Marta Mošťková 1. stupeň, pracovní činnosti 543 426 919

mostkova@bakalka.cz

Mgr. Jindra Rosenkrancová 1. stupeň, angličtina 543 426 916

rosenkrancova@bakalka.cz

Mgr. Jaromír Špaček 1. stupeň 543 426 919

spacek@bakalka.cz

Mgr. Marek Švorčík 1. stupeň, VV 543 426 918

svorcik@bakalka.cz

 

II. stupeň

PaedDr. Eva Cenková zeměpis, Tv 543 426 915

cenkova@bakalka.cz

Mgr. Gabriela Čížková Aj, Frj, Ov 543 426 922

cizkova@bakalka.cz

Mgr. Eva Domiková angličtina 543 426 919

domikova@bakalka.cz

Mgr. Ivana Fabianová český jazyk, dějepis, metodik prevence, výchovná poradkyně pro 5.–9. ročník 543 426 922

fabianova@bakalka.cz

Mgr. Kateřina Janu angličtina, Ov 543 426 919

janu@bakalka.cz

Mgr. Alena Jemelková matematika, fyzika, CvM, Pč, kariérní poradkyně pro 5.–9. ročník 543 426 923

jemelkova@bakalka.cz

Mgr. Martin Kotrba český jazyk, Hv 543 426 924

kotrba@bakalka.cz

Mgr. Lukáš Mlček Př. Z 543 426 920

mlcek@bakalka.cz

Mgr. Pavel Novotný dějepis, Ov, Tv 543 426 920

novotny@bakalka.cz

Mgr. Dana Orságová M, Ov, ČaZ 543 426 923

orsagova@bakalka.cz

Mgr. Lenka Schormová Aj, Frj, OV 543 426 922

schormova@bakalka.cz

 

netřídní učitelé

Mgr. Lucie Baláková Ov, ČaZ  

balakova@bakalka.cz

Mgr. Soňa Bednaříková Nj, OV  

bednarikova@bakalka.cz

Mgr. Marta Egberts Aj 1. st., Pč v Aj  543 246 916

egberts@bakalka.cz

Mgr. Pavel Hodál Informatika, informatika v Aj, Pč, přírodopis, koordinátor ICT, správce sítě 543 426 920

hodal@bakalka.cz

Mgr. Ludmila Hřebíčková

v zastoupení

Mgr. Jitka Sukupová

matematika, fyzika 543 426 923

hrebickova@bakalka.cz

sukupova@bakalka.cz

Mgr. Šárka Otepková Ocelíková Aj 1. st., Pč v Aj 543 426 918

otepkova_ocelikova@bakalka.cz

Mgr. Martina Palová Nj 543 426 924

palova@bakalka.cz

Mgr. Alena Pančochová Aj 1. st., Pč v Aj 543 426 918

pancochova@bakalka.cz

Mgr. Grigorij Svoboda Čj, Frj 543 426 922 svoboda@bakalka.cz
Mgr. Eva Svobodová výtvarná výchova 543 426 924

svobodova@bakalka.cz

Mgr. Iveta Štěrbová Aj, Pč v Aj  543 426 918

sterbova@bakalka.cz

 

vedoucí školní družiny

Ing. Jana Kotoučková vedoucí ŠD 543 426 928

kotouckova@bakalka.cz

 

vychovatelky a vychovatelé školní družiny

Mgr. Lucie Baláková vychovatelka  

balakova@bakalka.cz

Čeněk Cenek vychovatel 543 426 927

cenek@bakalka.cz

Hana Jebasová vychovatelka 543 426 929

jebasova@bakalka.cz

Markéta Meluzínová vychovatelka 543 426 926

meluzinova@bakalka.cz

PaedDr. Eva Páralová vychovatelka 543 426 929

paralova@bakalka.cz

Mgr. Soňa Pelikánová vychovatelka 543 426 929

pelikanova@bakalka.cz

Mgr. Alena Smrčková vychovatelka 543 426 927

smrckova@bakalka.cz

Zlatka Šilhanová vychovatelka 543 426 926

silhanova@bakalka.cz

Bc. Katarína Ungárová vychovatelka 543 426 927

ungarova@bakalka.cz

 

ekonomicko-správní zaměstnanci

PhDr. Marie Čeňková sekretářka 543 212 725

cenkova.m@bakalka.cz

Ing. Jaroslav Vlček ekonom školy 543 426 912

vlcek@bakalka.cz

Vlastimil Křivánek školník    
Petr Kamenický vrátný    
Hana Brabcová uklizečka    
Eva Drkalová uklizečka    
Květoslava Holíková uklizečka    
Vlasta Ondruchová uklizečka    
Zuzana Strýčková uklizečka    
Jarmila Treuová uklizečka