Zaměstnanci

ředitelka školy

PhDr. Yveta Gašparcová přírodopis, občanská výchova 543 213 598

gasparcova@bakalka.cz

 

zástupkyně ředitelky školy 

Mgr. Leona Chromá 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník 543 426 910

chroma@bakalka.cz

Mgr. Eva Čermáková 2. stupeň, chemie, přírodopis 543 426 910

cermakova@bakalka.cz

 

  
 

I. stupeň

Mgr. Aneta Drábková 1. stupeň, Pč v Aj 543 426 915

drabkova@bakalka.cz

Mgr. Lada Bláhová 1. stupeň 543 426 916

blahova@bakalka.cz

Mgr. Petra Čermáková 1. stupeň, angličtina, němčina 543 426 916

cermakova.p@bakalka.cz

Mgr. Jana Dohnalová 1. stupeň, angličtina 543 426 916 dohnalova@bakalka.cz
Mgr. Lenka Esterková 1. stupeň, angličtina 543 426 916 esterkova@bakalka.cz
Mgr. Jakub Gottvald 1. stupeň, němčina, koordinátor EVVO 543 426 916

gottvald@bakalka.cz

Mgr. Jitka Hodálová 1. stupeň 543 426 916

hodalova@bakalka.cz

Mgr. Iva Holá 1. stupeň 543 426 915

hola@bakalka.cz

Mgr. Štěpánka Hrdinová 1. stupeň, angličtina 543 426 916

hrdinova@bakalka.cz

Mgr. Daniela Krejčí 1. stupeň 543 426 915

krejci@bakalka.cz

Mgr. Miluše Kucková 1. stupeň 543 426 916

kuckova@bakalka.cz

Mgr. Marta Mošťková

1. stupeň, pracovní činnosti

koordinátorka ŠVP 1. st.

543 426 919

mostkova@bakalka.cz

Mgr. Jindra Rosenkrancová 1. stupeň, angličtina 543 426 916

rosenkrancova@bakalka.cz

Mgr. Jaromír Špaček 1. stupeň 543 426 919

spacek@bakalka.cz

Mgr. Marek Švorčík 1. stupeň, VV 543 426 918

svorcik@bakalka.cz

 

II. stupeň

Mgr. Soňa Bednaříková Nj, OV, Př 543 426 924

bednarikova@bakalka.cz

PaedDr. Eva Cenková zeměpis, Tv 543 426 915

cenkova@bakalka.cz

Mgr. Gabriela Čížková Aj 543 426 922

cizkova@bakalka.cz

Mgr. Eva Domiková angličtina 543 426 919

domikova@bakalka.cz

Mgr. Ivana Fabianová český jazyk, dějepis, metodik prevence, výchovná poradkyně pro 5.–9. ročník 543 426 922

fabianova@bakalka.cz

Mgr. Kateřina Janu angličtina, Ov 543 426 919

janu@bakalka.cz

Mgr. Martin Hnilo  Nj, Př, Ov 543 426 924

hnilo@bakalka.cz

Mgr. Martin Kotrba český jazyk, Hv 543 426 924

kotrba@bakalka.cz

Mgr. Pavel Novotný dějepis, Z, Tv 543 426 920

novotny@bakalka.cz

Mgr. Dana Orságová M, Ov 543 426 923

orsagova@bakalka.cz

 

netřídní učitelé

Mgr. Lucie Baláková

asistentka pedagoga

 

balakova@bakalka.cz

Mgr. Marta Egberts Aj 1. st., Pč v Aj  543 426 916

egberts@bakalka.cz

Mgr. Ivan Hlásenský Z  

hlasensky@bakalka.cz

Mgr. Pavel Hodál Informatika, informatika v Aj, Pč, přírodopis, zeměpis, koordinátor ICT, správce sítě 543 426 920

hodal@bakalka.cz

Mgr. Ludmila Hřebíčková

v zastoupení

Mgr. Jitka Sukupová

matematika, fyzika 543 426 923

hrebickova@bakalka.cz

sukupova@bakalka.cz

Mgr. Alena Jemelková

matematika, fyzika, CvM, Pč, kariérní poradkyně pro 5.–9. ročník

koordinátorka ŠVP 2. st.

543 426 923

jemelkova@bakalka.cz

Mgr. Šárka Ocelíková Aj 1. st., Pč v Aj 543 426 918

ocelikova@bakalka.cz

Mgr. Lenka Přikrylová Čj, Hv 543 426 924

prikrylova@bakalka.cz

Mgr. Alena Pančochová Aj 1. st., Pč v Aj, Tv 543 426 918

pancochova@bakalka.cz

Mgr. Eva Svobodová výtvarná výchova 543 426 924

svobodova@bakalka.cz

Mgr. Iveta Štěrbová Aj, Pč v Aj 543 426 918

sterbova@bakalka.cz

Mgr. Michaela Třísková  Frj, Aj 543 426 922

triskova@bakalka.cz

 

vedoucí školní družiny

Ing. Jana Kotoučková vedoucí ŠD 543 426 928

kotouckova@bakalka.cz

 

vychovatelky a vychovatelé školní družiny

Mgr. Lucie Baláková vychovatelka 543 426 927

balakova@bakalka.cz

Čeněk Cenek vychovatel 543 426 928

cenek@bakalka.cz

Hana Jebasová vychovatelka 543 426 926

jebasova@bakalka.cz

Markéta Meluzínová vychovatelka 543 426 927

meluzinova@bakalka.cz

Andrea Pašková vychovatelka 543 426 929

paskova@bakalka.cz

Mgr. Soňa Pelikánová vychovatelka 543 426 928

pelikanova@bakalka.cz

Vladimíra Vandírková vychovatelka 543 426 927

vandirkova@bakalka.cz

Zlatka Šilhanová vychovatelka 543 426 929

silhanova@bakalka.cz

Bc. Katarína Ungárová vychovatelka 543 426 926

ungarova@bakalka.cz

 

ekonomicko-správní zaměstnanci

PhDr. Marie Čeňková sekretářka 543 212 725

cenkova.m@bakalka.cz

Ing. Jaroslav Vlček ekonom školy 543 426 912

vlcek@bakalka.cz

Vlastimil Křivánek školník    
Petr Kamenický vrátný    
Hana Brabcová uklizečka    
Eva Drkalová uklizečka    
Květoslava Holíková uklizečka    
Vlasta Ondruchová uklizečka    
Zuzana Strýčková uklizečka    
Zdeňka Wágnerová uklizečka