Zaměstnanci

ředitelka školy

PhDr. Yveta Gašparcová přírodopis, občanská výchova 543 213 598

gasparcova@bakalka.cz

 

zástupkyně ředitelky školy 

Mgr. Leona Chromá 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník 543 426 910

chroma@bakalka.cz

Mgr. Eva Čermáková 2. stupeň, chemie, přírodopis 543 426 910

cermakova@bakalka.cz

 

  
 

I. stupeň

Mgr. Lada Bláhová 1. stupeň 543 426 916

blahova@bakalka.cz

Mgr. Petra Čermáková 1. stupeň, angličtina, němčina 543 426 916

cermakova.p@bakalka.cz

Mgr. Jana Dohnalová 1. stupeň, angličtina 543 426 916 dohnalova@bakalka.cz
Mgr. Marta Egberts 1. stupeň, angličtina  543 426 914 egberts@bakalka.cz
Mgr. Hana Foltýnková 1. stupeň  543 426 915

foltynkova@bakalka.cz

Mgr. Jakub Gottvald 1. stupeň, němčina, koordinátor EVVO 543 426 914

gottvlad@bakalka.cz

Mgr. Iva Holá 1. stupeň 543 426 914

hola@bakalka.cz

Mgr. Štěpánka Hrdinová 1. stupeň, angličtina 543 426 916

hrdinova@bakalka.cz

Mgr. Daniela Krejčí 1. stupeň 543 426 915

krejci@bakalka.cz

Mgr. Miluše Kucková 1. stupeň 543 426 916

kuckova@bakalka.cz

Mgr. Marcela Martinková

1. stupeň, angličtina

 543 426 916

martinkova@bakalka.cz

Mgr. Marta Mošťková

1. stupeň, pracovní činnosti

koordinátorka ŠVP 1. st.

543 426 919

725 425 641

mostkova@bakalka.cz

Mgr. Veronika Plšková 1. stupeň  543 426 916

plskova@bakalka.cz

Mgr. Jindra Rosenkrancová 1. stupeň, angličtina 543 426 916

rosenkrancova@bakalka.cz

Mgr. Marek Švorčík 1. stupeň, VV

543 426 918

725 425 651

svorcik@bakalka.cz

 

II. stupeň

Mgr. Soňa Bilíková Nj, OV 543 426 924

bilikova@bakalka.cz

Mgr. Gabriela Čížková Aj 543 426 922

cizkova@bakalka.cz

Mgr. Eva Domiková Aj 543 426 919

domikova@bakalka.cz

Mgr. Ivana Zabelová Fabianová český jazyk, dějepis, metodik prevence, vedoucí poradentského centra 543 426 922

fabianova@bakalka.cz

Mgr. Kateřina Janu angličtina, Ov 543 426 919

janu@bakalka.cz

Mgr. Alena Jemelková

matematika, fyzika, Pč, kariérní poradkyně, koordinátorka ŠVP 2. st.

543 426 923

jemelkova@bakalka.cz

Mgr. Martin Hnilo

 Nj, Př, Ov

výchovný poradce pro 5.-9. ročník

543 426 924

hnilo@bakalka.cz

Mgr. Martin Kotrba český jazyk, Hv 543 426 924

kotrba@bakalka.cz

Mgr. Pavel Novotný dějepis, Z, Tv

543 426 920

novotny@bakalka.cz

Mgr. Dana Orságová M, Ov, ČaZ, CvM 543 426 923

orsagova@bakalka.cz

Mgr. Bronislav Stříž (Aj, Tv, Inf v Aj)  543 426 919

striz@bakalka.cz

 

netřídní učitelé

PaedDr. Eva Cenková zeměpis, Tv

543 426 921

543 426 915

cenkova@bakalka.cz

Mgr. Ivan Hlásenský Z  543 426 921

hlasensky@bakalka.cz

Mgr. Pavel Hodál informatika v Aj, Pč, přírodopis, koordinátor ICT, správce sítě 543 426 920

hodal@bakalka.cz

Mgr. Šárka Ocelíková Aj 1. st., Pč v Aj 543 426 918

ocelikova@bakalka.cz

Mgr. Irena Oupicová Fy, Ch 543 426 923

oupicova@bakalka.cz

Mgr. Lenka Přikrylová Čj, Hv 543 426 924

prikrylova@bakalka.cz

Mgr. Alena Pančochová Aj 1. st., Pč v Aj, Tv 543 426 918

pancochova@bakalka.cz

Mgr. Jitka Sukupová matematika, fyzika

543 426 923

725 425 637

sukupova@bakalka.cz

Mgr. Eva Svobodová výtvarná výchova 543 426 924

svobodova@bakalka.cz

Mgr. Iveta Štěrbová Aj, Pč v Aj 543 426 918

sterbova@bakalka.cz

Mgr. Michaela Třísková  Frj, Aj 543 426 922

triskova@bakalka.cz

 

vedoucí školní družiny

Ing. Jana Kotoučková vedoucí ŠD

543 426 929

725 425 816

kotouckova@bakalka.cz

 

vychovatelky a vychovatelé školní družiny

Mgr. Lucie Baláková vychovatelka 543 426 928

balakova@bakalka.cz

Čeněk Cenek vychovatel 543 426 926

cenek@bakalka.cz

Hana Jebasová vychovatelka 543 426 926

jebasova@bakalka.cz

Markéta Meluzínová vychovatelka 543 426 927

meluzinova@bakalka.cz

Andrea Pašková vychovatelka 543 426 927

paskova@bakalka.cz

Mgr. Soňa Slámová Pelikánová vychovatelka 543 426 929

pelikanova@bakalka.cz

Zlatka Šilhanová vychovatelka 543 426 926

silhanova@bakalka.cz

Bc. Katarína Ungárová vychovatelka 543 426 927

ungarova@bakalka.cz

Vladimíra Vandírková vychovatelka 543 426 928

vandirkova@bakalka.cz

 

ekonomicko-správní zaměstnanci

PhDr. Marie Čeňková sekretářka 543 212 725

cenkova.m@bakalka.cz

Ing. Jaroslav Vlček ekonom školy 543 426 912

vlcek@bakalka.cz

Vlastimil Křivánek školník    
Petr Kamenický vrátný    
Eva Drkalová uklizečka    
Květoslava Holíková uklizečka    
Vlasta Ondruchová uklizečka    
Zuzana Strýčková uklizečka    
Lenka Vrátná uklizečka